23 Mart 2016 - Çarşamba


2013 yılından bu yana CMMI Level 3 onaylı bir firma olarak sistem, yazılım, donanım, satın alma ve entegre sistemler olmak üzere faaliyet gösterdiği tüm tasarım ve geliştirme disiplinleri için CMMI Modelini uygulayan AKGÜN; 22 – 27 Şubat 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilen yeniden değerlendirme ve denetim sonucunda CMMI Level 3 süreç olgunluğunu devam ettirdiğini bir kez daha bağımsız kuruluşlara tescil ettirdi.

Sürdürmekte olduğu bu başarısı ile Türk yazılım firmalarının da küresel bazda rekabet edebileceğini gösteren AKGÜN Yazılım; sektörel faaliyetlerini uluslararası arenada temsil edebilecek tek firma olmanın haklı gururunu yaşamaktadır.


Standartlaşmayı kurulduğu günden beri sürdürülebilir başarısının vazgeçilmez parçası olarak gören AKGÜN;

 • Büyük projeleri etkin yönetebilmek,
 • Uluslararası arenada iş fırsatları yakalayabilmek,
 • Ürün/ürün bileşenlerinin/hizmetlerin kalitesini garanti altına almak,
 • Sürekli iyileşme sağlamak,
 • Müşteri memnuniyetini arttırmak,
 • Müşteri ve son kullanıcı ihtiyaçlarını karşılamak adına düşük maliyetle kaliteli ürün ve hizmet geliştirme faaliyetlerine odaklanmıştır.
Sistem, yazılım, donanım, satın alma ve entegre sistemler olmak üzere faaliyet gösterdiği tüm tasarım ve geliştirme disiplinleri için CMMI Level 3 olgunluk seviyesinde olduğunu bir kez daha tescilleyerek kurumsallığının ve başarısının gücünü ve iş yapış biçimindeki profesyonelliğini bir kez daha göstermiştir. Performans sonuçlarının maliyet, takvimlendirme, üretkenlik, kalite, müşteri memnuniyeti, yatırım getirisi parametrelerine göre kategorize edildiği sektöründeki en geniş kapsamlı değerlendirmeyi, tüm teknik grupları ve ilgili destek bölümleri ile başarıyla tamamlayan AKGÜN, başta Sağlık sektörü olmak üzere faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde sahip olduğu yetkinlikleri başarıyla sürdürmekte, yeni başarılara ve ilklere imza atmaya devam etmektedir.

1986 yılından bu yana SAĞLIK SEKTÖRÜNDE LİDER KONUMUNU SÜRDÜREN AKGÜN, uluslararası arenada en yaygın ve tercih edilen yazılım geliştirme standardı CMMI modeline göre 3. olgunluk seviyesinde kurumsal bir firma olduğunu da uluslararası düzeyde geçerliliği olan CMMI sertifikasını alarak tekrar kanıtladı ve sektöründeki en yüksek standartlara sahip olduğunu gösterdi.

İLKLERİN FİRMASI: AKGÜN YAZILIM


AKGÜN Grup; bugüne kadar birçok ilke imza atan projelerle gündeme gelerek, Türkiye’nin ve sektörünün gururu olmaya devam ediyor…
 • Sağlık Sektöründe İlk ve Tek AKGÜN’e CMMI Level 3 Sertifikası,
 • Türkiye Sağlık Sektöründe; 200 Üzeri Hastaneye Sunduğu Ürün ve Çözümlerle En Yaygın Müşteri Portföyüne Sahip Tek Sağlık Bilişim Firması
 • Türkiye’de İlk; AKGÜN Akciğer Görüntülerinde Bilgisayar Destekli Tanı Sistemi,
 • Türkiye’de İlk; Mamografi Görüntülerinde Bilgisayar Destekli Tanı Sistemi,
 • AKGÜN’den Sektöründe Bir İlk Daha: T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onaylı AR-GE Merkezi Belgesi,
 • Türkiye’nin En Büyük Teletıp Projesi AKGÜN ile Hedeflerine Ulaştı; Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan Teletıp Projesi 2. fazında AKGÜN, bir kez daha öne çıkarak Teletıp Sisteminin Türkiye’deki mimarlarından oldu.
 • Türkiye’de İlk Yerli PACS (Picture Archiving and Communication System) Üretimi …
Bağımsız Denetçiler, AKGÜN Yazılım’ın CMMI modelinin gerekliliklerine tam uyum sağlamasının yanında proje yönetimine ağırlık veren güçlü organizasyonu, güçlü iç iletişimi, yönetimin iyileştirme faaliyetlerine verdiği destek, katılımcı ve paylaşımcı ekip, yenilikçilik, kurumsal şirket olması: herşey süreçlere bağlı, sorumluluklar belli, personelin iyileştirme önerisinde bulunmaya teşvik edilmesi, eğitimlere önem verilmesi, analiz, tasarım, test ve kod kontrol aşamalarında araç desteğinin olması, doküman yönetiminin, eğitimlerin, kalite sisteminin araçlar desteğiyle portal üzerinden yürütülmesi ve süreç uygulamalarının her aşamasında otomasyona verilen önem açısından kurumsal olarak güçlü bulunduğunu belirttiler.

GRUBUN FAALİYET ALANLARI VE UZMANLIKLARI;
TOPLAM 400’ün Üzerinde Kamu Kurum ve Kuruluşunda %100 yerli ürün ve çözümler sunan AKGÜN;
 • İş Süreçleri Yönetimi
 • İdari Uygulamalar
 • Tıbbi Uygulamalar
 • Mali Uygulamalar
 • Mobil Uygulamalar
 • Karar Destek Sistemleri
 • Web Teknolojileri
 • Görüntüleme/Görüntü İşleme
 • Kanıta Dayalı Tıp Uygulamaları
 • Mekatronik Teknolojiler
 • Cihaz Entegrasyonları
 • Sistem Entegrasyonu
 • Bulut Teknolojiler
 • İş Sürekliliği Uygulamaları
uzmanlık alanlarında araştırma-geliştirme, üretim, entegrasyon, eğitim, kurulum, bakım ve destek faaliyetlerini yürütmektedir.

AKGÜN ayrıca, kurumsal yönetiminin etkinliği ve sürdürülebilirliğinin göstergesi olan ulusal ve uluslararası arenada geçerli TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, TS 13298 Elektronik Belge Yönetimi Standardına Uygunluk, ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi, CE Markalama ve diğer ISO, OHSAS belgelerine ve akreditasyonlarına sahiptir. AKGÜN, faaliyet gösterdiği sektörlerdeki HL7 Health Level 7, DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) Standartlarına, HIMSS (Healthcare Information and Management Systems Society – Sağlık Bilgi ve Yönetim Sistemleri Topluluğu) Dijital Hastane EMRAM Modeline uyumlu olup IHE  (Integrating the Healthcare Enterprise) Entegrasyon Testleri Başarı Belgelerine de sahiptir.

CMMI HAKKINDA

CMMI modelinde tanımlanan 22 süreç alanının 18’i için belirlenmiş hedef ve uygulamaları yerine getiren kuruluşlar 3. Olgunluk Seviyesine ulaşmış olarak değerlendiriliyor. CMMI belgelendirmesi dünya standartlarında tanımlanmış olgunluk seviyeleri üzerinden gerçekleştirilmektedir.