15 Ekim 2017 - Pazar


1986’ dan bu yana bilişim sektöründe hizmet veren, kalite ve güvenin sembolü olarak müşterileri için yeni değerler yaratan misyonun simgesi AKGÜN; müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesiyle yurtiçinde ve yurtdışında 400’den fazla kurumsal müşteriye eş zamanlı olarak hizmet vermektedir.

Türkiye’de ve uluslararasında birçok ilki gerçekleştiren AKGÜN Grup, TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesini alarak, sektöründe faaliyet gösteren firmalar arasında  bir kez daha ilke imza attı. Sahip olduğu kalite standartlarıyla dünya ölçeğinde faaliyet gösteren ve müşterilerimizin beklentilerini önceden belirleyip üst düzeyde karşılamaya yönelik yüksek teknolojiye sahip çözümler sunarak müşterilerine değer katan AKGÜN Grup, müşteri memnuniyeti yönetim sistemi belgesi ile de tescillenmiş bir sürecin taçlanmasını yaşıyor.

AKGÜN Grup, TSE tarafından yapılan denetimleri başarı ile tamamlayarak, şirket bünyesinde planlama, tasarım, işletme, bakım ve geliştirme dâhil olmak üzere, müşteriye sunulan ürün ve hizmetlerle ilgili müşteri memnuniyetini arttırmaya yönelik kılavuz bilgileri sağlayan uluslararası bir standart olan TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesini aldı.

Müşteri memnuniyeti politikası dâhilinde, satış sonrası hizmet sürecinin müşterilerle paylaşılması, bu sürecin hedef, yetki ve sorumluluklarının tanımlı olması gibi tüm gereklilikleri yerine getiren AKGÜN, şirket olarak çeyrek asrı geçkin bir süredir müşterileri ile sürekli temas halinde olarak, müşteri memnuniyeti temeline dayandırdığı çalışma felsefesini ve bu esasa göre şekillendirdiği iş süreçlerini, ISO 10002 belgesini alarak uluslararası standartlarında taçlandırmış oldu. AKGÜN ailesinin en önemli ferdi olan müşterilerimizin, markalarımız ile olan deneyimlerinden kaynaklı memnuniyetleri ISO 10002 standardı sayesinde daha üst seviyelere ulaşacaktır.

ISO 10002 müşteri memnuniyeti yönetim sisteminde tüm kurumlardan  gelen talep, istek ve varsa şikâyetlerin tek tek ele alınması, bunların değerlendirilmesi, sonuçlandırılması için gerekli çalışmaların yapılması ve tüm bu süreçlerin takibi oldukça önem arz etmektedir. ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, şirketin potansiyel müşterileri ile uzun dönemli ilişkilerin kurulması ve bu ilişkileri geliştirmesini sağlayan bir yönetim yaklaşımıdır. Bu standart, öncelikle geri bildirime (şikâyetler dâhil) açık olan müşteri odaklı bir ortamın oluşturulması, alınan her bir şikâyetin çözüme ulaştırılması ve müşteri hizmetinin iyileştirilmesi ile ilgili taahhütlerinin yerine getirilmesini öngörmektedir.

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi’nin Faydaları Nelerdir? 

 • Müşterilerden gelen geri bildirimler doğrultusunda nasıl bir yol izleneceğini gösterir,
 • Müşteri şikâyetleri konusunda çalışanların bilinç ve dikkatlerini geliştirir,
 • Müşterinin önemsendiğini gösterir,
 • Müşteri memnuniyeti sağlar,
 • Şikâyetlerin tekrarını engelleyerek çözüm olanakları sunar,
 • Müşteri şikâyetlerinin en adil bir biçimde ele alınması sağlar,
 • Müşteri ile yaşanan problemlerin en adil şekilde ele alınmasını sağlar,
 • Şikâyetlerden ders çıkarılarak iyileştirmeye açık alanların tespit edilmesini sağlar,
 • Müşteri şikâyeti ile karşılaşılan durumlarda kuruluşlara nasıl davranmaları gerektiğine dair yol gösterir,
 • Müşteri şikâyetlerini gizlilik prensibi dâhilinde en kısa sürede değerlendirmeyi, çözmeyi ve geri bildirimini yapmayı,
 • Her şikayeti çözümleyerek müşteri memnuniyetini sağlamayı ve sürdürmeyi,
 • Müşteri şikâyetlerinin çözümlenmesindeki tüm prensiplerin personelimizce benimsenmesini,
 • Hizmet kalitemizi sürekli iyileştirmeyi ve proaktif yaklaşımla tekrarlanmadan önlemeyi,
 • Yürürlükte olan yasal yükümlülüklere uymayı sağlar.
Standartlaşmayı başarısının vazgeçilmez parçası olarak gören AKGÜN; PMI proje yönetim metodolojilerine uygun çalışmakta olup CMMI Level 3, Milli ve NATO Gizli Tesis Güvenliği, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 13485 tıbbi cihazlar yönetim sistemi gibi diğer ISO ve OHSAS belgelerine sahiptir. ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sisteminin de  süreçleriyle entegrasyonunu sağlayan AKGÜN; hizmet kalitesini en üst düzeye çıkarmıştır.

Sağlamış olduğumuz ürün ve hizmetlerin müşteri beklentileri ile örtüştüğünü güvence altına almak adına gerekli süreçlerin oluşturulmasını ve kontrol edilmesini sağlayan sistemleri kurmuş olup, ta­sa­rım aşama­sın­dan başla­ya­rak üre­tim, pa­zar­la­ma ve satış son­ra­sı hiz­met­le­re ka­dar tüm aşama­la­rı kap­sa­yan ve sü­rek­li yeni gelişmeleri bünyesine katan AKGÜN; pazar, müşteri ihtiyaç ve beklenti değişikliklerine esnek ve hızlı tepki verebilme yeteneğine sahip, veriler ve istatistiksel ölçümler doğrultusunda durum analizlerini yapabilen ve geleceğe yönelik kararlarda bu analiz sonuçlarından yararlanan, müşteri memnuniyetinin sağlanması adına kaynaklarını daha etkin bir şekilde yöneten, hizmet sunum maliyetlerini azaltmayı ve müşteri memnuniyetini arttırmayı amaçlayan uluslararası firmadır.

AKGÜN Yazılım, bilişimi ihtiyaç ve geleceğin ayrılmaz bir parçası olarak görmektedir. İnsanı güzel yaşat ki dünya güzel yaşasın prensibiyle hareket etmektedir. Bu maksatla yenilikçi ürün ve çözümlerini uluslararasında daha da ileriye götürülmesi için çalışmaya devam edecektir.

Çünkü BİZ; başarılı olmak için durmaksızın geleceğe yatırım yapıyoruz.

Çünkü sizin için, geleceğe yatırım yapmaya devam ediyoruz.