6 Kasım 2013 - Çarşamba


Kurulduğu günden bugüne standartlaşmanın önem ve gerekliliğine inanan AKGÜN, sahip olduğu sistemlerin ve ürünlerin kalitesini dünya standartlarına göre belgelendirmeye devam ediyor!

Sahip olduğu ürün yelpazesiyle A’ dan Z’ ye çözümler sunan AKGÜN; ürünleri arasında yer alan AKGÜN Elektronik Belge Yönetim Sisteminin “TS 13298 Elektronik Belge Yönetim” standardı gerekliliklerine uygunluğunu Türk Standartları Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen denetimleri başarıyla tamamlayarak belgelendirmiştir. AKGÜN; ürünleri arasında yer alan Elektronik Belge Yönetim Sisteminin sistem gereksinimlerinin, belge yönetim teknikleri ve uygulamalarının, belgelerin yönetimi için gerekli gereksinimlerin, elektronik belgelerde olması gereken diplomatik özeliklerin, elektronik belgelerin hukuki geçerliliklerinin sağlanması için alınması gereken önlemlerin, güvenli elektronik imza ve mühür sistemlerinin uygulanması için gerekli alt yapıyı “TS 13298 Elektronik Belge Yönetimi Standardına” göre oluşturduğunu bu belge ile kanıtlamıştır.

Elektronik Belge Yönetim ürününün TS ISO/IEC 25051 standardına uygunluğunu da belgelendiren AKGÜN; TS ISO/IEC 25051 Satışa Sunulan Yazılım Ürünlerinin Kalite Özellikleri ve Değerlendirilmesi standardı kapsamında; satışa sunulan yazılım paketlerinin kalite gereksinimleri ile örtüştüğünü, bu paketlerin test kayıtlarının belirlenen standartlar çerçevesinde oluşturulduğunu, yazılım paketlerinin uyumluluk değerlendirmeleri için gerekli talimatlara uyduğunu TSE tarafından gerçekleştirilen denetimlerle kanıtlamış ve belgelendirmiştir. Kullanılan kalite gereksinimleri, fonksiyonellik, güvenilirlik, kullanılabilirlik, verimlilik, sürdürülebilirlik, taşınabilirlik tanımları ile uyumlu olduğunu da kanıtlamıştır.

Bu standartlara uygunluğunu da tescilleyen AKGÜN; zirvedeki konumunu korumaya devam ediyor…