Dijital Kurum, içerisinde yer alan tüm süreçlerin işletilmesi esnasında ortaya çıkan her türlü verinin kağıt ortamında yer alan formlara ihtiyaç duymadan elektronik ortamda iletildiği, saklandığı ve paylaşıldığı kurumdur. AKGÜN olarak bizler dünya çapında geçerliliği olan standartlara uygun, olgun tüm organizasyonel süreçlerimizi elektronik ortamlarda işletmekteyiz. Sahip olduğumuz bilgi birikimi ve deneyim doğrultusunda bir kurumun süreçlerini yönetimi esnasında ihtiyaç duyabileceği her türlü çözümlerimizi müşterilerimize de sunmaktayız. Organizasyonunuzun iç süreçlerinin yönetimi esnasında kullandığınız tüm formlar, şablonlar vb. Kalite Yönetim Sistemi çözümümüz üzerinden yönetebilir, akışlarını birim/kişi/rol/unvan bazlı sağlayabilirsiniz. Her türlü evrak, belge ve dokümanlarınızı Elektronik Belge Yönetim Sistemi üzerinde ilgililerine gözden geçirme ve onaya sunabilir, revizyonlarını takip edebilir, kullanıcıların dokümanı inceleme bilgisine erişebilir, dokümanların kontrollü dağıtımını sağlayabilirsiniz. Süreçlerinizin işletimi esnasında gerçekleştirmiş olduğunuz eğitimlerinizi kayıt altına alıp, tekrar tekrar erişebilmek adına Online Eğitim Portaline yükleyebilir, eğitim katılımcılarının bilgisini ölçmek amacıyla sistem üzerinden sınavlara tabi tutabilir, geçme notunu belirleyebilir, soruların zorluk derecesine göre puanlarını belirleyebilir, sınava katılan bilgisine otomatik olarak mailiniz üzerinden erişebilirsiniz. Süreçlerinizin yönetimi esnasında ortaya çıkan verileri depolamak, kurumsal hafızanızı oluşturmak, süreçler kapsamındaki ölçümlerinizi analiz etmek ve grafiksel olarak raporlamak amacıyla İş Zekâsı Uygulamasını kullanabilir, bu konuda var olan çözümlerimizden yaralanabilirsiniz. Yazılım geliştirme süreçlerinizde yazılmış olan birim testlerini otomatize bir şekilde periyodik olarak çalıştırabilir, test sonuç kayıtlarına elektronik ortamda erişebilir, kod gözden geçirme sonuçlarına erişebilir ürünlerinizin kalitesini garanti altına alabilirsiniz. Stratejik amaç ve hedefleriniz doğrultusunda müşterilerinizin taleplerini en uygun şekilde karşılayabilmek için farklı coğrafi bölgelerde bulunan tedarik, üretim ve dağıtım kaynaklarının en etkin ve verimli bir şekilde planlanması, koordinasyonu ve kontrol edilmesini AK ERP-CRM İş Yönetim Sistemi çözümümüz ile sağlayabilirsiniz.