"Bilişim sektörünün başta üretim olmak üzere, tüm safhalarının insan üzerine kurulu olduğu bilinci ile ülke ve firma geleceğimizi ancak kaliteli, yetişmiş ve kendini çağın teknolojik gereksinimlerine göre yönlendirebilecek bilgi ve beceriye sahip insan ile planlayabiliriz.

AKGÜN insan odaklı yönetim anlayışı ile çalışanlara değer verir, eğitimlerine ve gelişimlerine önderlik eder.

Çalışanların terfileri, kendilerini geliştirme azimleri, performansları ve kuruma olan sadakatleri neticesinde gerçekleştirilir. AKGÜN insan kaynakları uygulamalarında özellikle kritik görevlere yapılan atamalar için önceliğimiz şirket içerisinde yer alan ekip çalışanlarımızdır.

Tarafsız ve eşit koşullarda yapılan kariyer yönetimi ile şirketimizin uzun vadeli hedeflerine ulaşmasında kaynaklarımız en verimli şekilde kullanılarak çalışanlarımızın kariyer gelişimleri desteklenmektedir.

İnsan Kaynakları olarak hedefimiz bilişim sektöründeki değişime ayak uydurabilecek, sektörün dinamiklerine uygun, yeniliklere açık, vizyonu geniş, fark yaratan, yeteneklerini işine yansıtabilen insan kaynağına sahip olmaktır.

AKGÜN’de;


                                        
Üniversite sanayi işbirliklerimiz, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçekleştirdiğimiz istihdam projelerimiz ile şirketimizi geleceğe hazırlamaya, nitelikli personel kazandırmaya ve bilişime yön vermeye devam edeceğiz.