Kamu Hastaneleri Genel Sekreterlikleri’nin kendilerine bağlı tüm kurumların verilerinin bir bütünlük içerisinde ele alınabilmesini, analiz edilmesini ve dinamik karar destek sistemlerine dayalı yönetim mekanizmaları ile etkin işletme modeli kurmalarını sağlar.  
Kurumsal ERP Çözümlerimiz ile;
  •  Sekreterlik ve sağlık tesisleri ile bilgi paylaşımının sağlanması, 
  •  Karar destek mekanizmasının kurulması, 
  •  Doğru zamanda doğru veriye erişim sağlanması,
  •  Hastaneler arası veri transferlerinin ve bilgi akışının yönetilmesi hedeflenmektedir.
Avantajlar;
  •  Sisteme her yerden her zaman ulaşabilirsiniz.
  •  İş Zekâsı ile güçlendirilmiş, tedarik yönetimi ve stok yönetimi ile tüm süreçlerin kontrol altına alınması, izlenmesi ve takip edilebilir.
  •  Doküman Yönetim Sistemi opsiyonuyla iş takipleri ve evrak takipleri daha hızlı ve kolay bir şekilde tamamlanır.
  •  Personel ödemelerini kolay ve hızlı bir şekilde tamamlayabilir ödeme evraklarını sistem üzerinden saymanlığa gönderebilirsiniz. Saymanlık ödeme onayı verdiğinde ise arada geçen zamanı hesaplayabilirsiniz.
  •  İstatistiksel verilere mobil ulaşım imkânı sunar.