AR-GE Merkezi Belgesi
CMMI Level 3
TS ISO/IEC 15408 Bilgi Teknolojileri BT Ürünleri Güvenlik Seviyesi (Ortak Kriterler) Belgesi
TS EN ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi
TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi
TS 13298 Elektronik Belge Yönetimi Standardına Uygunluk Belgesi
ISO 20000 Hizmet Yönetim Sistemi Belgesi
ISO 13485: 2016 Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi Belgesi
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi
ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi
ISO 22301 Toplumsal Güvenlik - İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Belgesi
ISO 31000 Risk Yönetimi Yönetim Sistemi Belgesi
IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) Entegrasyon Testleri Başarı Belgesi
CE Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Uyumluluk Belgesi
TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi
TS ISO/IEC 15504 SPICE Organizasyonel Olgunluk Belgesi
AKGÜN Marka Tescil Belgesi
AKGUN Marka Tescil Belgesi
LOGO Marka Tescil Belgesi
AKGÜN YAZILIM Marka Tescil Belgesi
AKGÜN BİLGİSAYAR Marka Tescil Belgesi
AKGÜN İLETİŞİM Marka Tescil Belgesi
TEMEL AKGÜN Marka Tescil Belgesi
AKGÜN DEFENSE Marka Tescil Belgesi
AKGÜN TELCO Marka Tescil Belgesi
AKGUN SOFTWARE Marka Tescil Belgesi
AKGÜN YAZILIM Marka Tescil Belgesi
AKGÜN MobileANKA Marka Tescil Belgesi
AKGÜN RIS Marka Tescil Belgesi
AKGÜN EBYS Marka Tescil Belgesi
AKGÜN HBYS Marka Tescil Belgesi
AKGÜN iVital Marka Tescil Belgesi
AKGÜN KnVision Marka Tescil Belgesi
AKGÜN LIS Marka Tescil Belgesi
AKGÜN PACS Marka Tescil Belgesi
BioBOT Marka Tescil Belgesi
AKGÜN X-Eye Toraks Marka Tescil Belgesi
AKGÜN X-Eye: RibOut Marka Tescil Belgesi
AKGÜN X-Eye: Mammo Marka Tescil Belgesi
MerkeziPACS Marka Tescil Belgesi
MEDISAVER Marka Tescil Belgesi
WEB HBYS Marka Tescil Belgesi
AKGÜN X-Eye:Toraks Patent Belgesi 1
AKGÜN X-Eye:Toraks Patent Belgesi 2
AKGENIUS Marka Tescil Belgesi
AKAFİ Marka Tescil Belgesi
AKGÜN GRUP Marka Tescil Belgesi
AKGUN GROUP Marka Tescil Belgesi
COGNOBOT Marka Tescil Belgesi
FLYBOT Marka Tescil Belgesi
ICU VITAL Marka Tescil Belgesi
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi